Απόφαση Δημάρχου

Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Δημοτικού Συμβούλου να αναπληρώνει το Δήμαρχο και υπεύθυνο λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 6 Σεπτέμβριος, 2019 - 10:00
Κατηγορία Εγγράφου: 

Ορίζουμε Αθανάσιο Ντούζγο του Δημητρίου, Δημοτικό Σύμβουλο από τη Δημοτική Παράταξη «ΛΑΜΙΑ ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ», να αναπληρώνει το Δήμαρχο και ως Υπεύθυνο λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δημοτ

Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Εντεταλμένων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 6 Σεπτέμβριος, 2019 - 10:00
Κατηγορία Εγγράφου: 

Ορίζουμε τους Δημοτικούς Συμβούλους, ως Εντεταλμένους Συμβούλους (αμισθί Αντιδημάρχους) του Δήμου Λαμιέων, με θητεία από 06/09/2019 μέχρι 06/11/2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, με τους

Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 6 Σεπτέμβριος, 2019 - 10:00
Κατηγορία Εγγράφου: 

Ορίζουμε τους Δημοτικούς Συμβούλους, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Λαμιέων, με θητεία από 06/09/2019 μέχρι 06/11/2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, με τους εξής καθ’ ύλην τομείς ευθύνης και

Περίληψη απόφασης Δημάρχου Λαμιέων περί καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 4 Αύγουστος, 2014 - 00:00
Συμβούλιο Τοπ. Κοινότητας: 
Κατηγορία Εγγράφου: