Γραφείο Δημοτολογίου και Ληξιαρχείου

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Τηλέφωνο: 
22313-51032
Φαξ: 
22310-34361
Υπηρεσία: 
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες
Δημοτική Ενότητα Παύλιανης
Γραφείο Δημοτολογίου και Ληξιαρχείου