Γραφείο Δημοτικού Κυνοκομείου

Εκτυπώσιμη μορφή
Αρμοδιότητες: 

Το Γραφείο είναι αρμόδιο για τη λειτουργία του Δημοτικού Κυνοκομείου και ειδικότερα:

  • Για την περισυλλογή αδέσποτων σκύλων, καθώς και για τη βελτίωση και επέκταση των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κυνοκομείου.
  • Για τη μέριμνα τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας και του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Κυνοκομείου, καθώς και για την τήρηση των σχετικών βιβλίων και αρχείων.
  • Για τον εμβολιασμό, στείρωση κ.λπ. των αδέσποτων σκύλων.
Διεύθυνση: 
10ο χλμ. Λαμίας - Δομοκού
Τηλέφωνο: 
2231200570
Υπηρεσία: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
Γραφείο Δημοτικού Κυνοκομείου