Δημοτικός Σύμβουλος / προφίλ

Δημοτικός Σύμβουλος

Προσωπικά Στοιχεία
Επώνυμο: 
Κυρίτσης
Όνομα: 
Δημήτριος
Όνομα Πατρός: 
Γεωργίου
Διεύθυνση: 
Κραββαρίτη 3
Τηλέφωνο: 
22310-22393
Φαξ: 
22310-22393