Δημοτικός Σύμβουλος / προφίλ

Δημοτικός Σύμβουλος

Προσωπικά Στοιχεία
Επώνυμο: 
Σταυρογιάννης
Όνομα: 
Κωνσταντίνος
Όνομα Πατρός: 
Χρήστου
Τηλέφωνο: 
2231351060