Δημοτικός Σύμβουλος / προφίλ

Δημοτικός Σύμβουλος

Προσωπικά Στοιχεία
Επώνυμο: 
Τσεκούρας
Όνομα: 
Δημήτριος
Όνομα Πατρός: 
Ανάργυρου