Πρόσκληση 45ης Συν. Ο.Ε. 2020

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 10 Νοέμβριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
45η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: Εγκριση της αριθ. . 17/2020 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης (ΑΔΑ: ΨΝΗΞΟΕΦΥ-ΧΧ3) περί έγκρισης οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων ελέγχου έτους 2019

Θέμα: Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 430/2020 αποφάσεως του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας - εντολή και πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο του Δήμου Λαμιέων.

Θέμα: Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» -ΥΠΕΣ στην Πρόσκληση ΑΤ06 με τίτλο : «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ»

Θέμα: Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» προϋπολ. 151.000,00 € με Φ.Π.Α.

Θέμα: Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ & ΤΟΙΧΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ » προϋπολ. 498,000,00 € με Φ.Π.Α. .

Θέμα: Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΥΠΑΤΗΣ» προϋπολ 74.000,00 € με Φ.Π.Α.

Θέμα: Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 90280 του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΛΑΜΙΑΣ», προϋπολ. 500.000,00€ με ΦΠΑ

Θέμα: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) – 1ου ΠΚΤΝΜΕ και 1ης ΣΣΕ του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ»

Θέμα: Έγκριση πρακτικού αναφορικά με τη διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ» (ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ), προϋπολογισμού μελέτης (449.971,20 € με ΦΠΑ 24%)

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Εισηγήσεις Ο.Ε. 45/202011.56 MB