Πρόσκληση 42ης Συν. Ο.Ε. 2020

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 20 Οκτώβριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
42η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: Αποδοχή ποσού 202.520,00 για κάλυψη μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε σχολικές μονάδες της χώρας κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου –Δεκεμβρίου 2020

Θέμα: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος - εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

Θέμα: Διαγραφή οφειλών «Π.Α.Ε. ΛΑΜΙΑ» λόγω συμψηφισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ.3752/2018 μεταξύ μας Σύμβασης σε συνέχεια της αριθ.2/2018 ΑΔΣ.

Θέμα: Καθορισμός τελών άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2019- Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

Θέμα: Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 98/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας

Θέμα: Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 84/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας

Θέμα: Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 96/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας

Θέμα: Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 83/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας

Θέμα: Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 95/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας

Θέμα: Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 94/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας

Θέμα: Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 93/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας.

Θέμα: Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 99/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας

Θέμα: Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών συντήρησης δασικού οδικού δικτύου .

Θέμα: Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 91646 του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1ου & 17ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & 17ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», προϋπολ. 489.244,37€ με ΦΠΑ

Θέμα: Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΤΗΣ» προϋπολ. 61.700,00 € με Φ.Π.Α. 24%

Θέμα: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» προϋπολ. μελέτης 610.000.00€

Θέμα: Έγκριση γνωμοδότησης για τροποποίηση της αρ. πρωτ.: 44072/29-10-2019 σύμβασης για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» προϋπολ. 147.465,00€ με ΦΠΑ 13%,

Θέμα: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμό -Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών - Κατάρτιση όρων διαγωνισμού, για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» προϋπ. 60.000,00€ (με ΦΠΑ 24%)

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Εισηγήσεις 42/2020 Συνεδρίασης Ο.Ε.13.53 MB