Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 43ης συνεδρίασης έτους 2020

Προβολή 1 - 14 από 14
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
43 469 Έγκριση 1ου... Τρί, 27/10/2020 περισσότερα
43 468 Έγκριση γνωμοδότησης για ενδικοφανή προσφυγή αναφορικά με τη διαγωνιστική διαδικασία για την... Τρί, 27/10/2020 περισσότερα
43 467 Eγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ... Τρί, 27/10/2020 περισσότερα
43 466 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 3ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» Τρί, 27/10/2020 περισσότερα
43 465 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου ΑΠΕ) του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ... Τρί, 27/10/2020 περισσότερα
43 464 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού... Τρί, 27/10/2020 περισσότερα
43 463 Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.... Τρί, 27/10/2020 περισσότερα
43 462 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 108/2020 διαταγής πληρωμής του... Τρί, 27/10/2020 περισσότερα
43 461 ΄Εγκριση της αριθμ. 46/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου... Τρί, 27/10/2020 περισσότερα
43 460 Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή των Προέδρων των Κοινοτήτων έτους 2020 Τρί, 27/10/2020 περισσότερα
43 459 ΄Εγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου έως και το 3ο τρίμηνο έτους 2020 Τρί, 27/10/2020 περισσότερα
43 458 Εγκριση 5ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια :... Τρί, 27/10/2020 περισσότερα
43 457 Αποδοχή δωρεάς υγειονομικού υλικού( αντισηπτικών gel) από την εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. στο... Τρί, 27/10/2020 περισσότερα
43 456 Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας Τρί, 27/10/2020 περισσότερα