Πρόσκληση 44ης Συν. Ο.Ε. 2020

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 3 Νοέμβριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
44η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: Περί «Διαγραφής οφειλών (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)»

Θέμα: ΄Εγκριση Κανονισμού Λειτουργίας παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Λαμιέων

Θέμα: Έγκριση Σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)του Δήμου Λαμιέων

Θέμα: Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ» προϋπολ. 350.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%

Θέμα: Ματαίωση διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας : «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» και την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Θέμα: Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 90236 του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΤΡΙΑΓΩΝΟΝ» ΛΑΜΙΑΣ», προϋπολογισμού 400.000,00 με ΦΠΑ

Θέμα: Έγκριση του 3ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ»

Θέμα: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 1ου ΚΑΙ 17ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Θέμα: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικού του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ 6Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ»

Θέμα: Έγκριση 1ου Πρακτικού διενέργειας επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ» προϋπολ. 101.141,84€ (με ΦΠΑ 24%)

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Εισηγήσεις 44/2020 Συνεδρίασης Ο.Ε.15.44 MB