Πρόσκληση 1ης Συν. Ο.Ε. 2021

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 12 Ιανουάριος, 2021 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
1η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισµού Εσόδων – Εξόδων οικονοµικού έτους 2021 της ?ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαµιέων, Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελη.

Θέμα: Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δράσης έτους 2021 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης.

Θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Θέμα: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου.

Θέμα: Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 127/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας.

Θέμα: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου.

Θέμα: Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 122/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας.

Θέμα: Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ».

Θέμα: Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΛ».

Θέμα: Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ».

Θέμα: Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΛΑΜΙΑΣ - ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α ΦΑΣΗ)».

Θέμα: Έγκριση 1ου πρακτικού κι ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με α/α ΕΣΗΔΗΣ 93914 του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ & ΤΟΙΧΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ».

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο Εισηγήσεις Ο.Ε. 1/202112.15 MB