Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 44ης συνεδρίασης έτους 2020

Προβολή 1 - 13 από 13
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
44 482 Έγκριση 1ου Πρακτικού διενέργειας επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για... Τρί, 03/11/2020 περισσότερα
44 481 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικού του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ... Τρί, 03/11/2020 περισσότερα
44 480 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ... Τρί, 03/11/2020 περισσότερα
44 479 Έγκριση του 3ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ... Τρί, 03/11/2020 περισσότερα
44 478 Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.... Τρί, 03/11/2020 περισσότερα
44 477 Ματαίωση διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας : «... Τρί, 03/11/2020 περισσότερα
44 476 Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ... Τρί, 03/11/2020 περισσότερα
44 475 Έγκριση Σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (... Τρί, 03/11/2020 περισσότερα
44 474 ΄Εγκριση Κανονισμού Λειτουργίας παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Λαμιέων Τρί, 03/11/2020 περισσότερα
44 473 Περί «Διαγραφής οφειλών (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)» Τρί, 03/11/2020 περισσότερα
44 472 «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο... Τρί, 03/11/2020 περισσότερα
44 471 Καθορισμός συμπληρωματικής αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου. Τρί, 03/11/2020 περισσότερα
44 470 Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών- Κατάρτιση των... Τρί, 03/11/2020 περισσότερα