Πρόσκληση 43ης Συν. Ο.Ε. 2020

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 27 Οκτώβριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
43η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: ΄Εγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου έως και το 3ο τρίμηνο έτους 2020

Θέμα: Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή των Προέδρων των Κοινοτήτων έτους 2020

Θέμα: ΄Εγκριση της αριθμ. 46/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαμιέων περί 7ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020

Θέμα: Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 108/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας

Θέμα: Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 90190 του έργου: «ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ)», προϋπολογισμού 245.866,06 με ΦΠΑ

Θέμα: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (1ου ΠΚΤΜΝΕ) του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ»

Θέμα: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου ΑΠΕ) του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ»

Θέμα: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 3ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ»

Θέμα: Eγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ Δ.Α.Κ.»

Θέμα: Έγκριση γνωμοδότησης για ενδικοφανή προσφυγή αναφορικά με τη διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ», προϋπολογισμού μελέτης (449.971,20 € με ΦΠΑ 24%)

Θέμα: Έγκριση 1ου & 2ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την παροχή της τεχνικής -επιστημονικής υπηρεσίας :« ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ»