Πρόσκληση 48ης Συν. Ο.Ε. 2020

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 1 Δεκέμβριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
48η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: Aποδοχή ποσού 326.596,52€ για κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκληθήκαν από την εμφάνιση του κορονοϊου covid-19

Θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την μετατόπιση παροχών στην πλατεία Πάρκου

Θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού με τοποθέτηση 7 απλών Φ/Σ (Προμήθειας του Δήμου) στην κοινότητα Λ. Υπάτης

Θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού με 2 νέες παροχές σε υφιστάμενες ξύλινες κολώνες της ΔΕΗ (με 2 Φ/Σ προμήθειας του Δήμου), στην κοινότητα Οίτης

Θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 1 στύλο με 1 Φ/Σ (Προμήθειας του Δήμου) στην κοινότητα Παύλιανης

Θέμα: Καθορισμός των όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πολιτισμού-Τουρισμού του Δήμου Λαμιέων και τη λειτουργία Κέντρου Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Λαμιέων».

Θέμα: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής

Θέμα: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής

Θέμα: Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 119/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας

Θέμα: Εξωδικαστικός συμβιβασμός, μετά από τις με αριθ. πρωτ. 19660/1-6-2020 και 21989/16-6-2020 αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις του Δ.Λ. του Κ. και της Κ.

Θέμα: Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ ,διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ & ΤΟΙΧΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ» προϋπολογισμού 498.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

Θέμα: Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ , διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ», προϋπολογισμού 151.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

Θέμα: Λήψη απόφασης περί διάλυσης της σύμβασης του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» προϋπολογισμού 74.000,00€

Θέμα: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών -Τακτοποιητικού- του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 11ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ», αναδόχου «Λ.ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.»

Θέμα: Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»

Θέμα: Περί αποδοχής ή μη δωρεάς έργου τέχνης

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Εισηγήσεις Ο.Ε. 48/202014.1 MB