Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 47ης συνεδρίασης έτους 2020

Προβολή 1 - 17 από 17
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
47 523 (α) Ανάθεση μέρους της συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων, της παροχής υπηρεσίας πλύσης... Τρί, 24/11/2020 περισσότερα
47 522 Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών -... Τρί, 24/11/2020 περισσότερα
47 521 Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια: «... Τρί, 24/11/2020 περισσότερα
47 520 Τρόπος εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο : «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ Β.Α.Α» προεκτιμημένης... Τρί, 24/11/2020 περισσότερα
47 519 Έγκριση του Πρακτικού II Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.... Τρί, 24/11/2020 περισσότερα
47 518 Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ... Τρί, 24/11/2020 περισσότερα
47 517 Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής Τρί, 24/11/2020 περισσότερα
47 516 Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής Τρί, 24/11/2020 περισσότερα
47 515 Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής Τρί, 24/11/2020 περισσότερα
47 514 Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου Τρί, 24/11/2020 περισσότερα
47 513 Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου Τρί, 24/11/2020 περισσότερα
47 512 Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου Τρί, 24/11/2020 περισσότερα
47 511 Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου Τρί, 24/11/2020 περισσότερα
47 510 Εγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τρί, 24/11/2020 περισσότερα
47 509 Ειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια: «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» Τρί, 24/11/2020 περισσότερα
47 508 Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, με τη διαδικασία της... Τρί, 24/11/2020 περισσότερα
47 507 Τροποποίηση- διόρθωση της με αρ. 472/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Τρί, 24/11/2020 περισσότερα