Άδεια Πολιτικού Γάμου για Έλληνα-Ελληνίδα με αλλοδαπό-ή

Απαραίτητα δικαιολογητικά για Έλληνα-Ελληνίδα:

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο).
 2. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης.
 3. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας.
 4. Παράβολο χαρτοσήμου των 15 ευρώ.
 5. Αποδεικτικό στοιχείο κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΛ, Εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ.), με διεύθυνση στο Δήμο Λαμιέων και στο όνομα του οποίου θα εκδοιθεί η Άδεια Γάμου.
 6. Υπεύθυνη Δήλωση.

 

Οι διαζευγμένοι πρέπει να υποβάλλουν επιπλέον τα παρακάτω:

 1. Διαζευκτήριο.
 2. Ληξιαρχική Πράξη του Γάμου στην οποία να αναφέρεται η λύση του.

 

Οι χήροι/ες πρέπει να υποβάλλουν επιπλέον:

 1. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του/της συζύγου.

 

Για αλλοδαπό-ή:

 1. Φωτοτυπία Διαβατηρίου.
 2. Βεβαίωση από το Προξενείο τους στην Ελλάδα, ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου μεταφρασμένη στα Ελληνικά από το Υπουργείο Εξωτερικών.
 3. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης μεταφρασμένη στα Ελληνικά από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Το κόστος εξυπηρέτησης αναφέρεται στα δικαιολογητικά.

Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο εξυπηρέτησης.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ