Υπηρεσίες προς τον πολίτη

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Home› Υπηρεσίες προς τον πολίτη

Ψηφιακές υπηρεσίες ανά κατηγορία

Στις σελίδες που ακολουθούν θα βρείτε πληροφορίες για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας και των υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων, την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών, τη συμμετοχή σε δραστηριότητες και την εξυπηρέτηση όποιου άλλου ζητήματος σας απασχολεί και περιλαμβάνεται στη δικαιοδοσία του Δήμου.

Είναι δυνατό επίσης να μεταφέρετε στον υπολογιστή σας έντυπα, να τα συμπληρώσετε και να τα καταθέσετε στην ανάλογη Διεύθυνση του Δήμου. Στις σελίδες που ακολουθούν θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας κάθε Διεύθυνσης ώστε να διευκολυνθεί η εξυπηρέτηση σας.