Φωνητική πύλη

Κατηγορία:

Φωνητική πύλη

Καλέστε το 22310 35935 και εξυπηρετηθείτε τηλεφωνικά μέσω του συστήματος φωνητικής πύλης του Δήμου.

Εφόσον δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης σας δίνεται το δικαίωμα να υποβάλλετε κάποιο αίτημα ή καταγγελία για θέματα που σας απασχολούν και είναι αρμοδιότητα του Δήμου.

Εφόσον είστε εγγεγραμμένος χρήστης, μπορείτε επιπρόσθετα :

  1. Να αιτηθείτε για την έκδοση πιστοποιητικών δημοτικής κατάστασης.
  2. Να αιτηθείτε για την έκδοση βεβαιώσεων μη οφειλής ΤΑΠ.
  3. Εάν είστε προμηθευτής να δείτε την τρέχουσα κατάσταση του παραστατικού που έχετε εκδώσει.
  4. Να λάβετε μέρος σε δημοσκοπήσεις.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ