Βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα :

 1. Έντυπη Αίτηση ιδιοκτήτη για χορήγηση βεβαίωσης Μη οφειλής ΤΑΠ (πλήρως συμπληρωμένη - την προμηθεύεστε από το Δήμο)
 2. Τελευταίος εξοφλημένος λογαριασμός ΔΕΗ
 3. Συμβολαιογραφικοί τίτλοι ακινήτου
 4. Βεβαίωση μηχανικού & Πίνακα κατανομής τετραγωνικών μέτρων (σε περίπτωση κοινού μετρητή)
 5. Αν πρόκειται για νεοαναγειρόμενη οικοδομή, την οικοδομική άδεια με την τελευταία σφραγίδα της Πολεοδομίας
 6. Πρόσφατο (Ε9) - περιουσιακή κατάσταση ΔΟΥ
 7. Φωτοτυπίας ταυτότητας ιδιοκτήτη
 8. Σε περίπτωση περαίωσης ακινήτου, προσκόμιση των περιουσιακών στοιχείων αυτής
 9. Εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη, αν δεν παρίσταται ο ίδιος, με γνήσιο υπογραφής επικυρωμένο από ΚΕΠ ή άλλη Δημόσια Αρχή

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα :

 1. Έντυπη Αίτηση ιδιοκτήτη για χορήγηση βεβαίωσης Μη οφειλής ΤΑΠ (πλήρως συμπληρωμένη - την προμηθεύεστε από το Δήμο)
 2. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτου ακινήτου στερούμενου ηλεκτρικής ενέργειας
 3. Συμβολαιογραφικοί τίτλοι ακινήτου
 4. Πρόσφατο (Ε9) - περιουσιακή κατάσταση ΔΟΥ
 5. Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφοροποιήσεις στα τετραγωνικά του ακινήτου χρειάζεται Βεβαίωση μηχανικού
 6. Βεβαίωση για την ακριβή ημερομηνία διακοπής ή επανασύνδεσης ηλεκτροδότησης από την ΔΕΗ (εκτός από την περίπτωση που το ακίνητο δεν ηλεκτροδοτήθηκε ποτέ)
 7. Σε περίπτωση περαίωσης ακινήτου, προσκόμιση των περιουσιακών στοιχείων αυτής
 8. Εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη, αν δεν παρίσταται ο ίδιος, με γνήσιο υπογραφής επικυρωμένο από ΚΕΠ ή άλλη Δημόσια Αρχή

Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο και το κόστος εξυπηρέτησης.

AttachmentSize
PDF icon aitisi_tap.pdf61.87 KB
PDF icon dikaiologitika_tap.pdf580.87 KB

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ