Αλλαγή τ.μ. και συντελεστή

Απαραίτητα δικαιολογητικά για αλλαγή λανθασμένων τετραγωνικών μέτρων βάσει των οποίων καταβάλλονται τέλη καθαριότητας και φωτισμού και φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, μέσω των λογαριασμών ρεύματος της ΔΕΗ και των υπολοίπων παροχών:

Σε οικίες για διόρθωση τ.μ. και για αλλαγή συντελεστή:

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο).
 2. Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ.
 3. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου ή σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας ή βεβαίωση από μηχανικό (με σφραγίδα και υπογραφή του).
 4. Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη.
 5. Ε.Τ.Α.Κ.
 6. Τακτοποίηση μηχανικού
 7. Βεβαίωση μηχανικού για τον αριθμό των τετραγωνικών

Σε λοιπούς χώρους (επαγγελματική χρήση) για διόρθωση τ.μ. και για αλλαγή συντελεστή:

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο).
 2. Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ.
 3. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου ή σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας ή βεβαίωση από μηχανικό (με σφραγίδα και υπογραφή του.
 4. Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη.
 5. Ε.Τ.Α.Κ.
 6. Τακτοποίηση μηχανικού
 7. Βεβαίωση μηχανικού για τον αριθμό των τετραγωνικών

Σε περίπτωση αύξησης των τ.μ., για τη διαφορά των μεταξύ του πραγματικού εμβαδού του ακινήτου και του δηλωθέντος στη ΔΕΗ και σε περίπτωση αλλαγής συντελεστή τελών καθαριότητας- φωτισμού από οικιακό σε επαγγελματικό απαιτείται τακτοποίηση της οφειλής.

Σε περίπτωση μείωσης των τ.μ. τα επιπλέον εισπραχθέντα τέλη καθαριότητας-φωτισμού και δημοτικού φόρου επιστρέφονται μόνο εφόσον για τον λανθασμένο υπολογισμό τους προκύπτει ευθύνη του Δήμου.

Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο και το κόστος εξυπηρέτησης.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ