Αιτήματα (Participation)

Είδος:
Εξαγωγή σε:

Περιγραφή:

Για πλήρης επεξήγηση επισκεφτείτε το σύνδεσμο που ακολουθεί: https://participation.citysdk.lamia-city.gr/rest

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ