Σημεία εκδηλώσεων (Tourism, POEs)

Είδος:
Εξαγωγή σε:

Περιγραφή:

Λίστα με τα σημεία εκδηλώσεων (POEs), όπως αυτές καταχωρούνται μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου Λαμιέων.

Για πλήρης επεξήγηση επισκεφτείτε το σύνδεσμο που ακολουθεί: http://citysdk.ist.utl.pt/api.html

Βιβλιοθήκες που έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί για το service μπορείτε να βρείτε εδώ: http://citysdk.ist.utl.pt/libraries.html

Οπτική παρουσίαση των ανοιχτών δεδομένων: http://www.lamia.gr/el/tracker-event-map

Παράμετροι:

  • limit ( = integer {ο αριθμός των εγγραφών που θα εμφανιστούν} )
  • offset ( = string {χαρακτήρας/λέξη/φράση που περιέχεται στο περιεχόμενο του άρθρου} )
  • category ( = string {λέξη κλειδί της κατηγορίας} )
  • tag ( = string {λέξη κλειδί της ετικέτας} )
  • name ( = string {χαρακτήρας/λέξη/φράση που περιέχεται στην περιγραφή του άρθρου} )
  • coords ( = συντεταγμένες του σημείου )
  • time ( = date {η ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης, π.χ. 2013-10-25} )

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ