Αστικό ΚΤΕΛ - Λίστα γραμμών συγκεκριμένης στάσης (Mobility)

Είδος:
Εξαγωγή σε:

Περιγραφή:

Λίστα με γραμμές που περνάνε από μια συγκεκριμένη στάση.

Παρέχεται από το Αστικό ΚΤΕΛ Λαμίας.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ