Στατιστικά αιτημάτων πολιτών

Ενημερωθείτε από τους παρακάτω πίνακες για τους δείκτες απόδοσης που παρουσιάζουν τα στατιστικά στοιχεία εξυπηρέτησης αιτημάτων, καταγγελιών καθώς και αποκατάστασης βλαβών που καταγράφονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταχώρησης Αιτημάτων/Καταγγελιών.

Usage statistics


Have submitted : Last week: 58 | From 01/03/2016: 24247
Have completed : Last week: 40 | From 01/03/2016: 19993
Popular type: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ (399 requests)

Submit your requests to the relevant Departments of the municipality easily.

Download the App from:
I WANT TO SUBMIT A REQUEST

Recent requests map


ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ