Άδεια εισόδου-εξόδου αυτοκινήτου σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, τοποθέτηση σήματος P40 και διαγράμμιση.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

  1. Σχέδιο θεωρημένο από την πολεοδομία που να φαίνεται η συγκεκριμένη θέση στάθμευσης
  2. Συμβολαιογραφική πράξη δέσμευσης του αντίστοιχου χώρου

Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο εξυπηρέτησης.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ