Αλλαγή κυρίου ονόματος - εξελληνισμός επωνύμου

Απαιτείται μόνο :

  1. Αίτηση ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο).
  2. Αστυνομική Ταυτότητα.

Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο και το κόστος εξυπηρέτησης.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ