Διορθώσεις στα Δημοτολόγια

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο).
  1. Αστυνομική Ταυτότητα ενδιαφερόμενου.

Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο και το κόστος εξυπηρέτησης.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ