Εγγραφή στα Δημοτολόγια λόγω γάμου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο).
  2. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου.
  3. Αστυνομική Ταυτότητα ενδιαφερόμενου.

Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο και το κόστος εξυπηρέτησης.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ