Δήλωση Γάμου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο).
  2. Δήλωση τέλεσης γάμου (από εκκλησία)
  3. Αστυνομικές ταυτότητες του ζεύγους
  4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (και των δύο)
  5. Προσδιορισμός επωνύμου τέκνου

Ο γάμος δηλώνεται μόνο στον τόπο τέλεσης από τον ένα εκ των δύο συζύγων ή τρίτο πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο και το κόστος εξυπηρέτησης.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ