Δήλωση Διαζυγίου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο).
  2. Διαζευκτήριο της αρχιεπισκοπής πρωτότυπο (για θρησκευτικό γάμο).
  3. Απόφαση διαζυγίου και πιστοποιητικό τελεσιδικίας ίδιου πρωτοδικείου πρωτότυπο (για πολιτικό γάμο).

Για όλες τις περιπτώσεις: Λύση γάμων εφόσον έχουν τελεστεί εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαμιέων απαραίτητη η ληξιαρχική πράξη του άλλου ληξιαρχείου.

Η δήλωση γίνεται από έναν εκ των δύο διαζευγμένων με την ταυτότητά του, εντός 40 ημερών.

Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο και το κόστος εξυπηρέτησης.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ