Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως

Για έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης απαιτείται :

  1. Aίτηση του ενδιαφερομένου (συνημμένο αρχείο).

Οι ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως εκδίδονται, εφόσον έχει τελεστεί η γέννηση εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαμιέων.

Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο και το κόστος εξυπηρέτησης.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ