Ληξιαρχική Πράξη Γάμου

Για έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης γάμου απαιτείται :

  1. Aίτηση του ενδιαφερομένου (συνημμένο αρχείο).

Οι ληξιαρχικές πράξεις γάμου εκδίδονται, εφόσον έχει τελεστεί ο γάμος εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαμιέων.

Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο και το κόστος εξυπηρέτησης.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ