Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

Για έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης θανάτου απαιτείται :

  1. Aίτηση του ενδιαφερομένου (συνημμένο αρχείο).

Οι ληξιαρχικές πράξεις θανάτου εκδίδονται, εφόσον έχει αποβιώσει και έχει δηλωθεί στο Δήμο Λαμιέων ή έχει ταφεί εντός των διοικητικών ορίων του.

Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο και το κόστος εξυπηρέτησης.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ