Αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο).
  2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τα παλιά στοιχεία.
  3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τα νέα στοιχεία.
  4. Δικαστική πράξη υιοθεσίας (πρωτότυπη).
  5. Πιστοποιητικό από Μητρώο Αρρένων και Δημοτολόγια του ατόμου, που έκανε την υιοθεσία και του ατόμου, που υιοθετήθηκε.

Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο και το κόστος εξυπηρέτησης.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ