Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων λόγω θανάτου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

  1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
  2. Πιστοποιητικό θανάτου.

Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο και το κόστος εξυπηρέτησης.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ