Διόρθωση κυρίου ονόματος, επωνύμου, πατρωνύμου, μητρωνύμου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου (συνημμένο αρχείο).
  2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης.
  3. Πιστοποιητικό διόρθωσης.

Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο και το κόστος εξυπηρέτησης.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ