Εκτελεστική Επιτροπή

6η/2020 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Monday, 28 December, 2020 - 00:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
6η συνεδρίαση

Πρόσκληση 5ης Συν. Ε.Ε. 2016

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Friday, 25 November, 2016 - 15:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
5η συνεδρίαση

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017»

Pages