Επιτροπή Διαβούλευσης

1η/2021 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Friday, 8 January, 2021 - 00:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
1η συνεδρίαση

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε.Δ.

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Thursday, 4 October, 2018 - 13:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
2η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης/2018 ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Monday, 29 January, 2018 - 00:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
1η συνεδρίαση

1η/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Thursday, 28 September, 2017 - 00:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
1η συνεδρίαση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 2016

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Monday, 7 November, 2016 - 00:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
2η συνεδρίαση

Pages