Επιτροπή Ισότητας των Φύλων: Λίστα αποφάσεων

Προβολή 1 - 3 από 3
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
E.g., 14/04/2024
E.g., 14/04/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
5 Απόφαση έγκρισης  εκδήλωσης  για την ημέρα της Γυναίκας  στις   8... Wed, 12/02/2020 περισσότερα
4 4           4η   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ... Wed, 05/02/2020 περισσότερα
2                 ... Wed, 27/11/2019 περισσότερα