Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

13η/2020 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Monday, 7 December, 2020 - 00:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
13η συνεδρίαση

10η/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Monday, 21 September, 2020 - 00:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
10η συνεδρίαση

Πρόσκληση 9ης Συν. Ε.Π.Ζ. 2020

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Wednesday, 9 September, 2020 - 11:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
9η συνεδρίαση

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την 09η του μηνός Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετά

Πρόσκληση 8ης Συν. Ε.Π.Ζ. 2020

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Monday, 31 August, 2020 - 09:24
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
8η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: Τροποποίηση-συμπλήρωση της 182/2020 Α.Δ.Σ. περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του προγράμματος FABULOS

Πρόσκληση 5ης Συν. Ε.Π.Ζ. 2019

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Monday, 15 July, 2019 - 13:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
5η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΥΣΗ

Pages