Απ. Δ. Θεσ. & Στ. Ελλάδας τμήμα ελέγχου υλικών & ποιότητας δημοσίων έργων Στ. Ελλάδας

Εκτυπώσιμη μορφή

Υπηρεσία: Απ. Δ. Θεσ. & Στ. Ελλάδας, γενική δ/νση χωροταξικής & περιβαλλοντικής πολιτικής - δ/νση τεχνικού ελέγχου - τμήμα ελέγχου υλικών & ποιότητας δημοσίων έργων Στ. Ελλάδας

Τόπος: Λαμία

Διεύθυνση: ΕΛΙΚΩΝΟΣ 17

Τ.Κ.: 35100

Τηλέφωνο: 22310 39623, 22310 43500

Fax: 22310 43500

Δείτε το σημείο στο χάρτη