Επενδύοντας στην περιοχή

Γιατί να επενδύσετε στη Λαμία

Ο Δήμος Λαμιέων κατέχει αξιοζήλευτη θέση ως μία υψηλά ελκυστική περιοχή με ποιοτικές πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και εμπορικές ευκαιρίες. Η Λαμία βρίσκεται «εντός» των διευρωπαϊκών και διαπεριφερειακών αξόνων σε ευνοϊκό σημείο ως προς την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, κατέχοντας «κομβική» θέση στον εθνικό γεωγραφικό χώρο και «κρίσιμη» στον Ελληνικό γεωπολιτικό χώρο. Σχετικά με τη θέση της στη Στερεά Ελλάδα, έχει πρωτεύοντα ρόλο, αφού αποτελεί κύριο διοικητικό κέντρο, ως έδρα της ομώνυμης Περιφέρειας.

Επιχειρησιακό σχέδιο Δήμου Λαμιέων

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Λαμιέων συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής - λειτουργικής ανάπτυξης για την περίοδο 2011-2014, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, αποτελεί ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων που εξειδικεύονται σε δράσεις με ορίζοντα τριετίας, για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την αναβάθμιση της οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου.