Χτίζοντας στη Λαμία

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Λαμίας

Το πρότυπο ανάπτυξης ή σενάριο ανάπτυξης είναι η έκφραση μιας συνολικής μακροπρόθεσμης πολιτικής για την ανάπτυξη της πόλης της Λαμίας και των περιαστικών της οικισμών, και του συσχετισμού της μετά τα διάφορα έργα ή σχέδια που αναπτύσσονται ή προγραμματίζονται στην ευρύτερη περιοχή επιρροής – εξάρτησής της. Το πρότυπο ανάπτυξης έχει μεγαλύτερο βάθος χρόνου από τις θεσμικές ρυθμίσεις που θα προκύψουν από τη θεσμοθέτηση του ΓΠΣ.