Εμποροβιοτεχνικό Επιμελητήριο

Εκτυπώσιμη μορφή

Επιμελητήριο Φθιώτιδας

Το Επιμελητήριο είναι Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύθηκε το έτος 1948 είναι υποχρεωτική ένωση εμπόρων, βιομηχάνων, βιοτεχνών, επαγγελματιών της περιοχής μας. Έχει έδρα τη Λαμία και διέπεται από το Ν. 2081/92 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν3419/2005.

Μέχρι και το έτος 1999 στο Επιμελητήριο Φθιώτιδας ήταν εγγεγραμμένες και οι επιχειρήσεις της Π.Ε. Ευρυτανίας.

Μέλη του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας είναι όλες οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με το Εμπόριο, την Μεταποίηση, την Παροχή Υπηρεσιών και τον Τουρισμό και ανέρχονται σήμερα περίπου σε 10.400 μέλη.

Το Επιμελητήριο έχει συμμετάσχει και συμμετέχει:               

 • Στο Ηλεκτρονικό Κέντρο Εμπορίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. 
 • Στο Περιφερειακό Κοινοτικό Πρόγραμμα RIS, RIS+, RISE. 
 • Στην Κοινοπραξία που ανέλαβε την εκπαιδευτική στήριξη του προγράμματος «Δικτυωθείτε Δράση 2» για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
 • Στο Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας
 • Στο πρόγραμμα «Καινοτόμες Προσεγγίσεις για τη Διαχείριση της Αλλαγής» 
 • Στην Αναπτυξιακή Διαχειριστική Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας (ΑΝΔΙΑ) ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα".
 • Στην ομάδα Συνεργαζόμενων Φορέων με την μορφή Κοινοπραξίας στο μέτρο 5.3 "Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης" στο ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας με την Νομαρχιακή Αυτ/ση Φθ/δας, τον Τοπική Ένωση Δήμων & Κοινοτήτων Φθ/δας και τον Δήμο Λαμιέων.
 • Στο έργο "Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Συνεργασίας Επιμελητηρίων με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που ανέλαβε η Κ.Ε.Ε.
 • Στο πρόγραμμα του Υπουργείου Γεωργίας "Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006 Β΄ Προκήρυξη Μέτρου 4.3 - Προώθηση εξαγωγών και Συλλογικοί Φορείς.
 • Στο Δίκτυο Γυναικών του Ευρωεπιμελητηρίου το οποίο ιδρύθηκε από τις γυναίκες εκπροσώπους των Αντιπροσωπευτικών Γραφείων των Επιμελητηρίων στις Βρυξέλλες.
 • Στην Σύμπραξη "Δίκτυο Επαγγελματικής Συμβουλευτικής & Προώθησης στην Απασχόληση" για την υλοποίηση του έργου  "ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΑΡΙΕΡΑΣ" στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL.
 • Στην Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε.
 • Στον Ελληνικό Επιμελητηριακό σύνδεσμο Μεταφορών (ΕΕΣΥΜ)
 • Στο Δίκτυο Ελαιοπαραγωγών Πόλεων Ελλάδος.
 • Στο πρόγραμμα για την απόκτηση ISO.
 • Διοργανώνει σεμινάρια με επιδότηση από τις εισφορές υπέρ ΛΑΕΚ

 Διεθνείς σχέσεις

 • Το Επιμελητήριο μας στα πλαίσια των πολυμερών Επιμελητηριακών συνεργασιών, της ανταλλαγής πληροφοριών και την προώθηση διεθνών συνεργασιών :
 • Συμμετείχε στην διεθνή έκθεση FANCY FOOD
 • Συμμετείχε σε επιχειρηματική αποστολή στο Ισραήλ.
 • Πραγματοποιεί κατ' επανάληψη συναντήσεις επιχειρηματιών από την Οδησσό της Ουκρανίας με επιχειρήσεις μέλη μας για σύναψη εμπορικών συμφωνιών, στην διάρκεια της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας.
 • Πραγματοποίησε συναντήσεις με αντιπροσωπεία Κινέζων επιχειρηματιών, κυβερνητικών και διπλωματικών αξιωματούχων, για σύναψη εμπορικών σχέσεων με επιχειρήσεις μέλη μας, στις 5 & 6 Δεκεμβρίου 1999 και στις 18 Μαρτίου 2004.
 • Συναντήθηκε με τον Πρέσβη της Πολωνίας στην Ελλάδα το έτος 2002 και με αντιπροσωπεία από την πόλη Rzeszow στις 12 Μαΐου 2004 οπότε και υπογράφτηκε πρωτόκολλο συνεργασίας με το Επιμελητήριο του Rzeszow.
 • Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις επιχειρηματιών μελών μας με Έλληνες Εμπορικούς και Οικονομικούς Συμβούλους σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σύναψη εμπορικών σχέσεων με επιχειρήσεις από τις αντίστοιχες χώρες.

Πηγή: www.fthiotidoscc.gr