Γιατί να επενδύσετε στη Λαμία

Εκτυπώσιμη μορφή

Ο Δήμος Λαμιέων κατέχει αξιοζήλευτη θέση ως μία υψηλά ελκυστική περιοχή με ποιοτικές πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και εμπορικές ευκαιρίες. Η Λαμία βρίσκεται «εντός» των διευρωπαϊκών και διαπεριφερειακών αξόνων σε ευνοϊκό σημείο ως προς την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, κατέχοντας «κομβική» θέση στον εθνικό γεωγραφικό χώρο και «κρίσιμη» στον Ελληνικό γεωπολιτικό χώρο. Σχετικά με τη θέση της στη Στερεά Ελλάδα, έχει πρωτεύοντα ρόλο, αφού αποτελεί κύριο διοικητικό κέντρο, ως έδρα της ομώνυμης Περιφέρειας. Επιπλέον, έχει πυρήνα ένα πολεοδομικό συγκρότημα γύρω από την πόλη – οικισμό της Λαμίας και μια περιοχή «καθημερινών μετακινήσεων» που ξεπερνά τα στενά όρια του Καλλικρατικού Δήμου και δημιουργεί μια αστική περιοχή «μητροπολιτικού τύπου», που περιλαμβάνει, εκτός από το Δήμο Λαμιέων, τους Δήμους Στυλίδας, Μώλου - Αγ.Κωνσταντίνου και οριακά το Δήμο Δομοκού, αποτελώντας ένα περιφερειακό κέντρο απασχόλησης.

Η επιχειρηματική κοινότητα στο Δήμο Λαμιέων αποτελείται από σχετικά μικρές επιχειρήσεις, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι τοπικής εμβέλειας. Συναντάται επίσης μεγάλος αριθμός ατομικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ο  πρωτογενής τομέας απασχολεί ποσοστό 9% το μικρότερο του συνόλου των απασχολούμενων. Στο δευτερογενή τομέα απασχολείται το 22% του συνόλου, ενώ ο τριτογενής τομέας συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης, περίπου 52% του συνόλου των απασχολούμενων.

Οι κάτοικοι του Δήμου Λαμιέων διαθέτουν υψηλό επίπεδο μόρφωσης. Αυτό έχει θετικές επιδράσεις στην ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην περιοχή, πολύ δε περισσότερο σε εκείνες, που αφορούν στην υψηλή τεχνολογία. Συνήθως, ο αριθμός των επιχειρήσεων, που στηρίζονται στην τεχνολογία σε μία περιοχή, συνδέεται με το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού, ως αιτία αλλά και ως αποτέλεσμα. Οι μορφωμένοι επιχειρηματίες ξεκινούν επιχειρήσεις κυρίως σε περιοχές, όπου μπορούν να προσελκύσουν κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

Από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα στο Δήμο Λαμιέων, το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας και το ΤΕΙ Λαμίας αντίστοιχα, αποφοιτούν αρκετοί φοιτητές κάθε χρόνο. Αυτοί αποτελούν ένα δυνητικό ανθρώπινο κεφάλαιο για τις επιχειρήσεις της Λαμίας. Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας έχει τη δυνατότητα να εφοδιάσει τις τοπικές επιχειρήσεις με υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό, προάγοντας την εκπαίδευση των σπουδαστών του στα αντικείμενα της Πληροφορικής με εφαρμογές στην Ιατρική, που είναι το μοναδικό στην Ελλάδα, καθώς επίσης και στην Περιφερειακή Οικονομική Ανάπτυξη.

Στη σημερινή δύσκολη φάση που διέρχεται η Ελληνική οικονομία, ο Δήμος Λαμιέων αναζητά τρόπους για να βελτιώσει την εικόνα του ως μία σταθερή και ασφαλής κοινότητα, που θα αποτελεί το κατάλληλο μέρος για το ξεκίνημα μίας επιχείρησης, η οποία θα είναι εγκατεστημένη σε μία αναπτυσσόμενη Περιφέρεια με πρόσβαση στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τα Ιωάννινα. Για το σκοπό αυτό θα είναι αρωγός σε όλες τις υγιείς επιχειρηματικές προσπάθειες που στόχο θα έχουν την αύξηση της απασχόλησης στην ευρύτερη περιοχή.