Γραφείο ενημέρωσης καταναλωτή

Εκτυπώσιμη μορφή

Το Γραφείο Ενημέρωσης Καταναλωτή του Δήμου Λαμιέων εγκαινιάστηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2007 και αποτελεί ένα από τα πρώτα γραφεία καταναλωτή, που συστάθηκαν στην Ελλάδα.

Λειτουργεί υπό την εποπτεία του Δήμου Λαμιέων και η δράση του αποτελεί έκφραση του σκοπού και των στόχων της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.

Πιο συγκεκριμένα, το Γραφείο Ενημέρωσης Καταναλωτή μεριμνά για τον έλεγχο της Νομοθεσίας, που αφορά στην προστασία του καταναλωτή και φροντίζει για τα συμφέροντα των καταναλωτών εν γένει και ιδίως για:

  • την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών,
  • τα οικονομικά τους συμφέροντα,
  • την οργάνωσή τους σε ενώσεις καταναλωτών,
  • το δικαίωμα ακρόασής τους σε θέματα, που τους αφορούν, την πληροφόρηση και την  επιμόρφωσή τους σε καταναλωτικά θέματα.

Το Γραφείο Ενημέρωσης Καταναλωτή επιλαμβάνεται των προβλημάτων, που οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν στις συναλλαγές τους με τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όσο και με τις επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής του δημοσίου τομέα και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το Γραφείο Ενημέρωσης Καταναλωτή στεγάζεται στο Κέντρο Νεότητας του Δήμου Λαμιέων, Όθωνος 17.

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή 9.00 – 15.00

Τηλ. 22310-37932, fax 22310-67400