Συμμετοχές σε δίκτυα, συνδέσμους

SmartCity SDK

Ο Δήμος Λαμιέων αξιοποιεί κάθε δυνατότητα συμμετοχής του σε δράσεις που χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες, για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων στις καθημερινές δραστηριότητες τους. Στο πλαίσιο αυτό και σε συνεργασία με άλλα νομικά πρόσωπα και διεθνείς οργανισμούς, προετοίμασε και υπέβαλλε πρόταση χρηματοδότησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την 5η πρόσκληση (CIP-ICT-PSP-2011-5) της δράσης "Υποστήριξη Πολιτικών για τις ΤΠΕ (ICT PSP) που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP)».

Αδελφοποιήσεις

Στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας του με οργανισμούς ξένων χωρών, ο Δήμος Λαμιέων προβαίνει σε πράξεις αδελφοποίησης με πόλεις του εξωτερικού, με στόχο τη μεταξύ τους προαγωγή των οικονομικών, πολιτιστικών, μορφωτικών και κοινωνικών σχέσεων.

Δικτύωση με άλλους Δήμους

Με τη συμμετοχή του σε δίκτυα συνεργασίας ο Δήμος στοχεύει στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και απόψεων, κατοίκων και ιδεών, κυρίως στους τομείς του αστικού περιβάλλοντος, της κοινωνικής συνοχής και του πολιτισμού, προκειμένου να ενδυναμωθεί ο ρόλος της πόλης της Λαμίας στην Ενωμένη Ευρώπη. Ειδικότερα, η ανάπτυξη Δικτύου Συνεργασίας με άλλους φορείς έχει ως αποτέλεσμα τα παρακάτω:

Δίκτυο μαρτυρικών πόλεων & χωριών της Ελλάδος

Η ανάληψη ουσιαστικών πρωτοβουλιών για τη λήψη και εφαρμογή μέτρων και προγραμμάτων για τη διατήρηση άσβεστης της ιστορικής μνήμης των εκατομμυρίων θυμάτων του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου για να μην ξαναγίνει πόλεμος, της μνήμης του Ελληνικού λαού για τη συνεισφορά του στον αγώνα για τη συντριβή του Ναζισμού και του φασισμού και της καταξίωσης των αγωνισθέντων, σφαγιασθέντων, εκτελεσθέντων, διωχθέντων, φυλακισθέντων, μαρτυρησάντων, βασανισθέντων κατοίκων των πόλεων και των χωριών τους κατά τη Γερμανική, Ιταλική και Βουλγαρική Κατοχή της περιόδου 1940-1945.

Σύνδεσμος Δήμων & Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδος

Σκοπός του Συνδέσμου Δήμων & Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας είναι η μέριμνα για την αξιοποίηση, εκσυγχρονισμό και γενικά την βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των Λουτροπόλεων της Χώρας και η εκμετάλλευση αυτών από την τοπική αυτοδιοίκηση»