Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών

Εκτυπώσιμη μορφή

Ναός του Πνεύματος, Σύμβολο Ενότητας και Συνεργασίας στην υπηρεσία της Ρούμελης και των απανταχού Ρουμελιωτών.

Πνευματικός, πολιτιστικός, ιστορικός και λαογραφικός φορέας των πέντε Νομών της Ρούμελης: Αιτωλοακαρνανίας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.

Διεύθυνση : ΣΙΝΑ ΚΑΙ ΔΑΦΝΟΜΗΛΗ 1Α, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 106 80
Τηλέφωνο 210-3608885, Fax 210-3605850, e-mail roumeli@otenet.gr
Ιδρυτής: Η Ένωση των Απανταχού Ρουμελιωτών με τη συμπαράσταση της Ιδρυτικής Συγκλήτου εξεχόντων ρουμελιωτών.
Ιδρύθηκε: Τον Μάρτιο του έτους 1967 ως Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών.
Ιδρυτικά Μέλη: Πενήντα πέντε εξέχοντες ρουμελιώτες των γραμμάτων, της επιστήμης και της κοινωνικοοικονομικής ζωής της Ρούμελης.

Διοικείται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο, με τρεις εκπροσώπους από κάθε Νομό της Ρούμελης: Αιτωλοακαρνανίας - Ευρυτανίας - Φθιώτιδος - Φωκίδος - Βοιωτίας.

Διαθέτει δέκα επιτροπές εργασίας από κορυφαίους ρουμελιώτες πνευματικά και κοινωνικά καταξιωμένους.

Λειτουργεί Παράρτημα στη Λαμία στη διεύθυνση Αμαλίας 12, τηλέφωνο 2231026585.

Επικοινωνεί και συνεργάζεται με τα ρουμελιώτικα πνευματικά και πολιτιστικά Σωματεία του Εσωτερικού και Εξωτερικού και τους απανταχού ρουμελιώτες.

Διέπεται από τους καταστατικούς σκοπούς όπως αυτοί καθορίζονται με τα:

 1. ΦΕΚ 23 Μαίου 1968 τεύχος πρώτο αριθμός φύλλου 114, στο οποίο με την Πράξη 89 του Υπουργικού Συμβουλίου στις 14 Μαίου 1968, παραχωρείται οικόπεδο. Συγκεκριμένα με το υπ' αριθμό 371/24-6-1967 Βασιλικό Διάταγμα "περί εγκρίσεως συστάσεως εν Αθήναις Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν Πνευματικόν Κέντρον Ρουμελιωτών " και κυρώσεως του Οργανισμού αυτού, δημοσιευθέντος εις το υπ' αριθ. 114 τεύχος Α΄της 6-7-1967 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως αποφασίζει την παραχώρησιν και χρήσιν επί 75 έτη εις το Κοινωφελές Ίδρυμα, αποτελούν Νομικόν πρόσωπον Ιδιωτικού Δικαίου.
 2. ΦΕΚ 31 Δεκεμβρίου 1970, τεύχος πρώτο αριθμός φύλλου 288 στο οποίο με το Βασιλικό Διάταγμα υπ' αριθ. 822 τροποποιεί κάποια άρθρα του προηγούμενου ΦΕΚ.
 3. ΦΕΚ 16 Σεπτεμβρίου 1981 τεύχος πρώτο αριθμός φύλλου 263 όπου με το Προεδρικό Διάταγμα  υπ' αριθ. 1084, εγκρίθηκαν όλες οι προηγούμενες τροποποιήσεις και κωδικοποιήθηκε ο Οργανισμός παίρνοντας την τελική μορφή του Καταστατικού του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών όπως ισχύει έως σήμερα.

Οι καταστατικοί σκοποί του ιδρύματος

 1. Η ηθική και υλική ενίσχυση σπουδαστών και μαθητών, που διακρίνονται για το ήθος και την επίδοση στις σπουδές τους.
 2. Η παροχή κάθε ενίσχυσης και η συμπαράσταση σε διακεκριμένους στην επιστήμη και τις τέχνες, με υποτροφίες, απονομή βραβείων κλπ.
 3. Η οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, συμποσίων, εκθέσεων ζωγραφικής και βιβλίου, διαλέξεων, εορτών, μορφωτικών εκδρομών και κάθε είδος πνευματικών, πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων στην Αθήνα, τη Ρούμελη και το εξωτερικό, που συμβάλλουν στην πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη.
 4. Η ίδρυση Βιβλιοθήκης - αναγνωστηρίου και Μουσείου, για τη περισυλλογή ιστορικού, γλωσσικού, λαογραφικού, ανθρωπολογικού, καλλιτεχνικού κλπ υλικού.
 5. Η προστασία και ενίσχυση εργαζομένων αγάμων θηλέων και ανηλίκων αρρένων, τέκνων απόρων Ρουμελιωτών, με την εξεύρεση εργασίας.
 6. H ηθική και υλική συμπαράσταση σε αναξιοπαθούντες ρουμελιώτες.
 7. Η μελέτη έρευνα και αξιοποίηση των φυσικών και οικονομικών δυνατοτήτων των πέντε νομών της Ρούμελης και η γενικότερη συμβολή στη σύγχρονη κοινωνικοοικονομική της ανάπτυξη.
 8. Η επιμέλεια και αρωγή κάθε έργου για την εξυπηρέτηση και αξιοποίηση της Ρούμελης και της εθνικής οικονομίας.
 9. Η συνεργασία με τα Σωματεία του εσωτερικού και του εξωτερικού, που επιδιώκουν συγγενείς με το ίδρυμα σκοπούς.
 10. Η αξιοποίηση του πολυόροφου κτιρίου του με την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών.

Περισσότερα στο σύνδεσμο : http://www.roumeli.org/loc_pkr/default.asp