Κ.Η.Φ.Η.

Εκτυπώσιμη μορφή

Έτος Λειτουργίας του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Λαμιέων: 2005

Σκοπός: Παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κ.λ.π.) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.

Άμεσα ωφελούμενοι: Τα άτομα που μπορούν και δικαιούνται να τους παρέχονται υπηρεσίες

Έμμεσα ωφελούμενοι: Tα άτομα τα επιφορτισμένα με τη φροντίδα των ηλικιωμένων.

Στόχος: Eνίσχυση της απασχολησιμότητας, ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων.

Φορέας Υλοποίησης: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λαμιέων.