Αιολικό Δυναμικό

Εκτυπώσιμη μορφή

Η περιοχή παρουσιάζει υψηλό αιολικό δυναμικό στα υψώματα του όρους Όρθρυς. Στην ευρύτερη περιοχή του Δ.Δ. Δίβρης στην Όρθρυ έχουν εγκατασταθεί ανεμογεννήτριες.